Tworzenie połączenia WDS (mostu) pomiędzy dwoma ruterami

WDS jest systemem pozwalającym nam na rozszerzenie zasięgu naszej sieci Wi-Fi. WDS tworzy bezprzewodowy most pomiędzy dwoma punktami dostępowymi.  Jeśli punkt dostępowy lub bezprzewodowy router posiadają funkcję WDS, to możliwe jest wtedy bezprzewodowe łączenie tych urządzeń – drugi punkt dostępowy otrzymuje sygnał od pierwszego, wzmacnia go i rozsyła dalej w granicach swojego zasięgu. W tym poradniku pokażemy Państwu jak stworzyć takie połączenie pomiędzy dwoma ruterami. Poradnik został oparty o urządzenia marki TP-Link TL-WR543G. Niemniej jednak poniższy poradnik możemy zastosować także do innych modeli ruterów.

Na początku wprowadźmy sobie oznaczenia ruterów. Ruter A – będzie to ruter, który do tej pory używaliśmy i który łączy się z internetem lub posiada połączenie z internetem poprzez port WAN. Ruter B – będzie to u nas ruter, który będzie miał włączoną funkcję WDS i będzie wzmacniał i rozsyłał dalej sygnał Wi-Fi.

1. Logujemy się na nasz ruter A. Adres IP rutera znajdziemy zwykle na jego spodzie, zwykle jest to adres 192.168.0.1 lub 192.168.1.1. Jeśli zmienialiśmy adres IP rutera A i nie pamiętamy go możemy skorzystać z narzędzia ipconfig. W tym celu wciskamy kombinację klawiszy Windows + R i wpisujemy polecenie cmd.exe. W konsoli wpisujemy polecenie ipconfig i odszukujemy nazwę naszej karty sieciowej, a następnie nazwę Brama domyślna – tutaj znajduje się adres IP naszego rutera A. Zapisujemy ten adres, po czym wpisujemy go w polu adresu przeglądarki i logujemy się na nasz ruter.

2. Powinniśmy ustalić teraz adres MAC rutera, oraz adres maski sieci. Adresy te w przypadku rutera TL-WR543G znaleźliśmy w Network > Lan. Zapisujemy te adresy, gdyż będą one niezbędne do dalszej konfiguracji połączenia WDS.

Potrzebne mogą być nam także ustawienia serwera DHCP – początkowy (Start IP address) i końcowy (End IP address) adres IP. Dane te będą nam niezbędne, jeśli do rutera B podepniemy urządzenie poprzez port LAN. Ustawienia te w przypadku wkorzystywanego przez nas rutera mogliśmy znaleźć w DHCP > DHCP Settings.

3. W panelu zarządzania ruterem odszukujemy sekcję odpowiedzialną za połączenie bezprzewodowe. W przypadku rutera TP-Link – TL-WR543G ustawienia te możemy modyfikować w Wireless > Wireless Setup.

Podajemy lub sprawdzamy wartości wpisane w identyfikator sieci – SSID, kanał – Channel, standard sieci – Mode (ruter A i B muszą mieć ustawione takie same ustawienia SSID, Channel, Mode). Zaznaczamy Enable Wireless Router Radio (włączenie transmisji bezprzewodowej), oraz Enable SSID Broadcast (wyświetlanie nazwy sieci). Po ustawieniu powyższych ustawień klikamy w Save (zapisz).

4. Będąc dalej zalogowanym na ruterze A odszukujemy w nim ustawień zabezpieczenia sieci bezprzewodowej. W naszym ruterze ustawienia te znajdują się w Wireless > Security Settings. Zmiana w tej sekcji ustawień jest opcjonalna. Jeśli chcemy by dostęp do internetu był dla wszystkich użytkowników bez konieczności podawania hasła przechodzimy do 5 punktu tego poradnika. Jeśli chcemy zabezpieczyć sieć wybieramy sposób szyfrowania. My skorzystaliśmy z WPA2-PSK (Version), Encryption (protokół kodowania hasła) TKIP, a w PSK Pawssword ustawiliśmy hasło dostępu do sieci. Zapamiętujemy wpisane przez nas ustawienia. Jeśli łączymy się z ruterem A w sposób bezprzewodowy – utracimy po kliknięciu w przycisk Save (zapisz) połączenie z internetem/ruterem. To już wszystkie operacje jakie powinniśmy wykonać na ruterze A.

5. Polecamy odłączyć teraz nasz komputer od sieci i innych urządzeń sieciowych (także rutera A). Podłączamy do portu Lan ruter oznaczony literą B. W przeglądarce podajemy adres IP rutera B – adres ten powinniśmy znaleźć na spodzie urządzenia (zwykle jest to adres 192.168.0.1 lub 192.168.1.1). W panelu konfiguracyjnym rutera odnajdźmy ustawienia pozwalające nam na zmianę jego adresu IP. W naszym ruterze zmiana tych ustawień była możliwa w Network > Lan. Musimy się teraz upewnić czy w naszej sieci nie istnieje już jakieś urządzenie z takim samym adresem IP. Jeżeli nasz ruter A posiadał adres 192.168.0.1 to ruterowi B ustawmy adres 192.168.0.2 – IP address (lub inny, jeśli adres ten jest już zajęty). Sprawdźmy także zgodność maski sieci – maska sieci musi być ustawiona taka sama na obu ruterach – u nas jest to domyślna maska  255.255.255.0. Po wykonaniu tych czynności klikamy w Save (zapisz).  Ruter powinien uruchomić się ponownie i odtworzyć panel konfiguracyjny z nowego adresu IP. Jeśli tak się nie stanie w pasku adresu podajemy nasz nowy adres IP i logujemy się ponownie na ruter.

6. Przejdźmy teraz do ustawień naszej sieci bezprzewodowej – Wireless > Wireless Settings. W polu SSID ustawiamy taki sam identyfikator sieci co podaliśmy w ruterze A, ustawiamy także taki sam kanał – Chanal, i tryb pracy sieci – Mode, zaznaczamy także: Enable Wireless Router Radio, Enable SSID Broudcast i klikamy w Save (zapisz).

7. Zdefiniujmy teraz sposób zabezpieczenia sieci. Przechodzimy do ustawień zabezpieczeń sieci bezprzewodowej – Wireless > Security Settings. Ustawiamy taki sam sposób zabezpieczenia sieci jaki ustawiliśmy na ruterze A (punkt 4 poradnika). Po wykonaniu tych czynności klikamy w Save (zapisz).

8. Wracamy ponownie do ustawień sieci bezprzewodowej – Wireless > Wireless Settings. Zaznaczamy; Enable WDS – włącz WDS, po zaznaczeniu tej opcji pojawiły nam się dodatkowe ustawienia. Możliwe, że w Twoim ruterze ustawienia te będą dostępne w innym miejscu.  W SSID (to be bridget) podajemy takie samo SSID jak ustawiliśmy wcześniej na ruterze A, w BSSID podajemy adres MAC rutera A, który zapisaliśmy sobie wykonując instrukcje zawartą w 2 punkcie poradnika.

Nasz ruter udostępnia możliwość  automatycznego odnalezienie ustawień sieci Wi-Fi. Po kliknięciu w Surey została wyświetlona nam lista sieci bezprzewodowych, wystarczy że na liście odnaleźliśmy nasz ruter A i kliknęliśmy przy nim Connect, a ruter sam wpisał sobie ustawienia SSID i BSSID. Jeśli Twoje urządzenie również posiada taką opcje warto z niej skorzystać.

Teraz należy podać naszemu ruterowi B takie same ustawienia zabezpieczenia sieci jakie podaliśmy na ruterze A (Key type – sposób uwierzytelnienia, Password – hasło). Po wykonaniu powyższych czynności klikamy w Save (zapisz).

9. Ostatnią czynnością jaką musimy wykonać jest wyłączenie serwera DHCP na ruterze B. W modelu TL-WR340G serwer DHCP wyłączyliśmy przechodząc do DHCP > DHCP Settings. Następnie zaznaczając pole Disable i klikając w Save (zapisz).  To już wszystko – możemy odłączyć nasz komputer od rutera B. Urządzenia po chwili powinny się automatycznie „zestroić”. Jeśli po 3 minutach nasz most nie będzie działał  polecamy wyłączyć na chwilę rutery i ponownie je włączyć.

Pozostałe informacje, wskazówki:

  • Jeśli po 3-4 minutach nasz most nie będzie działał  polecamy wyłączyć rutery na chwilę z sieci (wyłączając je lub wyciągając wtyczkę zasilacza), odczekać chwilę, po czym ponownie podłączyć do sieci w możliwe najkrótszych odstępach czasowych.
  • podłączone do ruter B za pomocą kabla Ethernet mogą mieć (lecz nie muszą!) problem z uzyskaniem adresu IP. Wtenczas należy ręcznie skonfigurować połączenie w tych urządzeniach – adres IP, IP bramy, DNS.
  • Dobrze jest „puścić” ping od jednego rutera do drugiego i odwrotnie. Jeżeli pingi nie dochodzą należy sprawdzić ustawienia sieci – ruterów, urządzeń podłączonych do sieci czy nie istnieje np. konflikt adresów IP, lub błędnie wprowadzenie ustawień.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *