Tworzenie połączenia WDS (mostu) pomiędzy dwoma ruterami

WDS jest systemem pozwalającym nam na rozszerzenie zasięgu naszej sieci Wi-Fi. WDS tworzy bezprzewodowy most pomiędzy dwoma punktami dostępowymi.  Jeśli punkt dostępowy lub bezprzewodowy router posiadają funkcję WDS, to możliwe jest wtedy bezprzewodowe łączenie tych urządzeń – drugi punkt dostępowy otrzymuje sygnał od pierwszego, wzmacnia go i rozsyła dalej w granicach swojego zasięgu. W tym poradniku […]

Czytaj dalej