VESDA zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach

2019-08-09

System jest w stanie wykryć zarzewie ognia jeszcze w bardzo wczesnej fazie przez. System VESDA to budowa modułowa. VESDA LaserFOCUS jest pierwszym ssącym systemem wczesnej detekcji dymu wykorzystującym ultradźwiękowy system monitoringu przepływu powietrza. Detektory VESDA są dostępne w różnych wersjach, aby zapewnić funkcjonalność w wielu obiektach, gałęziach przemysłu i przy różnych zastosowaniach. VESDA zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach. Do zasysania powietrza służy zintegrowana pompa ssąca, dzięki której system nie jest zależny od obecności w pobliżu detektora prądów powietrza, mogących dostarczyć do niego cząstki dymu. Detektor Vesda w odmianie LaserFOCUS oferuje najbardziej zawansowana detekcję dymu dla małych powierzchni - jest ekonomiczny i efektywny. System ten jest odporny na zmiany temperatury powietrza, zmiany ciśnienia oraz zanieczyszczenia. Ponadto dzięki aktywnemu pobieraniu powietrza do analizy, system taki zapewnia wyższą skuteczność wykrywania dymu w niskim stężeniu niż czujki konwencjonalne. Vesda LaserCOMPACT posiada trzy dowolnie konfigurowalne progi alarmowe. Praca w sieci pozwala programować parametry wszystkich urządzeń pracujących w sieci z jednego miejsca oraz optymalnie konfigurować system VESDA. Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. System VESDA zapewnia niezawodne wykrywanie na wielu poziomach z różnymi poziomami czułości. Vesda LaserFOCUS umożliwia rozbudowaną konfigurację i pozwala na szybką i bezproblemową instalację. VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Vesda LaserSCANNER posiada cztery dowolnie programowalne progi alarmowe, indywidualne dla każdej rury ssącej. Detektor Vesda w odmianie LaserCompact zapewnia efektywną ochronę niewielkim kosztem. System stale kompensuje zadymienie w obszarze chronionym w celu uniknięcia fałszywych alarmów. Systemy VESDA chronią na całym świecie miliony inwestycji, których funkcjonowanie i bezpieczeństwo zapewnia nasz system. Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. Powyższe wymagania spełnia bez wątpienia system VESDA. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach - od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. VESDA LaserFOCUS jest to detektor do bardzo wczesnej detekcji dymu, zaprojektowany, by chronić niewielkie powierzchnie. Detektor Vesda w odmianie LaserPLUS jest podstawowym produktem w rodzinie Vesda. Przy sprecyzowanych parametrach obszaru, w którym zastosowany będzie system wczesnej detekcji dymu VESDA, zasadne jest określenie parametrów detektora, jakie będą dla tej aplikacji niezbędne.