Tworzenie połączenia WDS (mostu) pomiędzy dwoma ruterami

WDS jest systemem pozwalającym nam na rozszerzenie zasięgu naszej sieci Wi-Fi. WDS tworzy bezprzewodowy most pomiędzy dwoma punktami dostępowymi.  Jeśli punkt dostępowy lub bezprzewodowy router posiadają funkcję WDS, to możliwe jest wtedy bezprzewodowe łączenie tych urządzeń – drugi punkt dostępowy otrzymuje sygnał od pierwszego, wzmacnia go i rozsyła dalej w granicach swojego zasięgu. W tym poradniku […]

Czytaj dalej


Przyspieszenie przeglądania stron – OpenDNS

Po wpisaniu w pasku przeglądarki adresu np. pclive.pl następuje jego przetłumaczenie na adres IP serwera na którym znajduje się strona. Za takie „tłumaczenie” odpowiada serwer DNS. Domyślnie system Windows korzysta z serwera DNS usługodawcy naszego internetu. Często jednak serwery te nie posiadają wystarczającej wydajności, lub zbyt wiele osób z nich korzysta w danej chwili co […]

Czytaj dalej